سیستم سرامیک های ضد اسید

سیستم سرامیک های ضد اسید :
سرامیک های ضد اسید نوع دیگری از پوشش های محافظتی سطوح هستند که با توجه به شرایط در محیط ها و دماهای مختلف که در معرض ریخت و پاش مواد شیمیایی خورنده ، اسید ها ، بازها و بارگذاری های سازه ای و … می باشد ، قابل استفاده است.
سرامیک های ضد اسید که با استفاده از سنگ های معدنی ساخته شده اند در محدوده ی وسیعی نسبت به مواد اسیدی و بازی از خود مقاومت نشان داده و ضمن دارا بودن مقاومت مکانیکی بالا ، قابلیت هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار پائینی دارند که باعث شده است از آنها به عنوان عایق نیز استفاده گردد.
برای نصب و اجرای سیستم های کاشی و سرامیک ضد اسید به صورت کلی ، حداقل ۴ روش معمول وجود دارد که بر اساس مطالعه و ارزیابی های جداگانه ، مناسب ترین آنها پیشنهاد ، انتخاب و به مرحله اجرا گذاشته می شود :
– استفاده از ملات های بر پایه ی رزین ونیل استر
– استفاده از ملات سیلیکات پتاسیم
– استفاده از ملات فوران
– استفاده از ملات اپوکسی
واضح است که در انتخاب مناسب ترین سیستم ، عواملی چون مقاومت مکانیکی و سایشی ، مقاومت حرارتی ، مقاومت شیمیایی ، مورد نظر می باشد .
مناسب ترین سیستم بایستی ضمن دارا بودن این ویژگی ها ، همزمان از نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر باشد .
در بعضی موارد و با توجه به حساسیت های مورد نظر در مورد سطح قابل پوشش و نیز شرایط محیطی و نوع بهره برداری از سیستم ، بهتر است قبل از نصب سرامیک ضد اسید ، از یک یا چند لایه الیاف Chopped Strand Mat به صورت FRP Lining به عنوان Membrane جهت عـدم نفوذ مواد خورنده به بستر اصلی (در صورت شکست یا آسیب دیدن احتمالی کاشی یا سرامیک) استفاده شده ، سپس با استفاده از ملات ضد اسید نسبت به نصب کاشی ها اقدام گردد.
کاربرد های سرامیک ضد اسید :
– فنداسیون زیر مخازن نگهداری اسید و مواد خورنده
– حوضچه های پساب صنعتی
– باتری خانه ها و پمپ خانه ها
– کلیه سطوح در معرض ریخت و پاش اسید ها و مواد شیمیایی خورنده با غلظت بالا