پوشش های محافظتی اپوکسی

پوشش های محافظتی اپوکسی :
پوشش های محافظتی اپوکسی ، با توجه به خواص برجسته مکانیکی ، شیمیایی ، حرارتی و سایشی ، عمده ترین و پرکاربرد ترین سیستم حفاظتی در صنایع محسوب می شوند .
 این پوشش ها با خواص برجسته ای چون چسبندگی بالا ، قابلیت ضخامت گیری نامحدود ، اجرای یکپارچه و بدون درز ، قابلیت ترمیم در زمان بسیار کوتاه ، امکان استفاده و اجرا در دماهای محیط و یا بالاتر ،  جهت حفاظت از سطوح صنعتی که در معرض فرسایش و خوردگی ناشی از فعل و انغعالات شیمیایی در اثر مجاورت با انواع اسیدها ، قلیاها ، نمک ها ، حلال ها ، مشتقات نفتی ، پساب های شهری و صنعتی قرار دارند ،  پوشش بسیار مناسبی به شمار می آید .
از جمله کاربرد پوشش های محافظتی اپوکسی عبارتند از :
– مناسب برای پوشش انواع مخازن ، حوضچه ها ، لوله ها، کانال ها و کلیه سطوح فلزی و بتونی که در مجاورت مواد شیمیایی و عوامل خورنده محیطی قرار دارند می باشد.
– مناسب جهت پوشش مخازن آب آشامیدنی و مواد غذایی ، بهداشتی و بدون عوارض میکروبی.
– مناسب جهت پوشش دکوراتیو فضاهای داخلی