پوشش های محافظتی پلی یورتان

پوشش های محافظتی پلی یورتان :
پوشش های محافظتی پلی یورتان ، با توجه به خواص برجسته مکانیکی ، شیمیایی ، حرارتی و سایشی ، عمده ترین و پرکاربرد ترین سیستم حفاظتی در صنایع به خصوص برای سطوح خارجی مجاور با نور مستقیم خورشید و اشعه ی UV و سطوح داخلی لوله های انتقال آب شرب و … محسوب می شوند .
از جمله کاربرد پوشش های محافظتی پلی یورتان عبارتند از :
  • مناسب برای پوشش انواع مخازن ، حوضچه ها ، لوله ها، کانال ها و کلیه سطوح فلزی و بتونی
  • مناسب جهت پوشش مخازن آب آشامیدنی و مواد غذایی ، بهداشتی و بدون عوارض میکروبی.
  • مناسب جهت پوشش دکوراتیو فضاهای داخلی و خارجی